Premaksiller bölge yumuşak dokusu kaynaklı Hemanjioperisitoma olgusu | A hemangiopericytoma case originated from premaxillary soft tissue [Sakaryamj]
Sakaryamj. 2014; 4(2): 85-88 | DOI: 10.5505/sakaryamj.2014.94914  

Premaksiller bölge yumuşak dokusu kaynaklı Hemanjioperisitoma olgusu

Hasan Mermer, Mehmet Güven, Mahmut Sinan Yılmaz, Özden Eraslan
T.c.sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hemanjioperisitoma (HPC) herhangi bir organ sisteminden kaynaklanabilmekle birlikte sıklıkla iskelet kasından kaynaklanan nadir bir vasküler tümördür. Literatürde bugüne kadar 55 adet sinonazal kaynaklı HPC olgusu bildirilmiş olup bu olgular bütün HPC olgularının %5’inden azdır. Biz burada 2 defa cerrahi uygulamasına rağmen rekürrens gösteren premaksiller bölge yumuşak dokusu kaynaklı hemanjioperisitoma olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: tümör, vasküler, hemanjioperisitoma


A hemangiopericytoma case originated from premaxillary soft tissue

Hasan Mermer, Mehmet Güven, Mahmut Sinan Yılmaz, Özden Eraslan
The Republic Of Turkey Ministry Of Health Sakarya University Training And Research Hospital

Although Hemangioparicytoma (HPC) is a rare vascular tumor can be originated from any organ system it is commonly originated from skeletal muscle.
In the literature so far 55 cases originated from sinonasal region are reported. These are less than 5% in all of the cases. We reported here a HPC case relapsed 2 times in spite of surgical treatment originated from premaxillary soft tissue.

Key words: tumor, vascular, hemangiopericytoma


Hasan Mermer, Mehmet Güven, Mahmut Sinan Yılmaz, Özden Eraslan. A hemangiopericytoma case originated from premaxillary soft tissue. Sakaryamj. 2014; 4(2): 85-88

Sorumlu Yazar: Hasan Mermer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF (Türkçe)
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale